இசை புயல் ஏ. ஆர் . ரஹ்மானின் சிறந்த பின்னணி இசைகள் - Background music of A.R.Rahman


Bombay – 01 A R Rahman Mumbai Theme Tune.mp3 7.2 MB
Bose – Afghanistan theme 1.mp3 3.9 MB
Bose – Afghanistan theme 2.mp3 1.2 MB
Bose – Des ki mitti (orchestral version).mp3 2.6 MB
Bose – Durgapooja (rhythm).mp3 3.1 MB
Bose – Emilie theme.mp3 1.8 MB
Bose – Emilie theme 2.mp3 2.3 MB
Bose – Hitler theme (germany).mp3 2.0 MB
Bose – kadam kadam barhaye jaa (orchestral version).mp3 831.9 KB
Bose – Netaji s theme 1.mp3 1.3 MB
Bose – Netajis theme 2.mp3 4.3 MB
Bose – U boat theme.mp3 2.0 MB
Bose – War themes.mp3 4.2 MB
DilSe – 03 Dil Se Re (special).mp3 2.7 MB
DilSe – arrahman dilse10.mp3 828.3 KB
DilSe – arrahman dilse11.mp3 1.1 MB
DilSe – DIL SE EndTitles.mp3 2.2 MB
DilSe – DilSe Bgm1.mp3 1.4 MB
DilSe – DILSE12.mp3 773.1 KB
DilSe – Sitaron se.mp3 1.9 MB
DilSe – Title Score.mp3 2.2 MB
Duet – Duet Title Melody.mp3 3.0 MB
Earth – NineteenDHEEMEDHEEME.mp3 1.6 MB
Earth – NineteenfortyseveEarthPiano.mp3 2.2 MB
Earth – NineteenfortyseveEarthTheme.mp3 5.5 MB
Earth – NineteenfortyseveShantas.mp3 1.3 MB
Ennaku 20 Unnake 18 – Yengiranthe Vanthai Ennaku 20 Unnake 18.mp3 2.2 MB
Jeans – JEANS THEME.mp3 1.9 MB
Kadhalar dhinam – Kadhalar Dhinam Title Music.mp3 686.6 KB
Kisna – [Vp] Kisna The WARRIOR Poet (CD 1) 01 Kisna Theme (Instrumental) A. R. Rahman.mp3 2.2 MB
Kisna – [Vp] Kisna The WARRIOR Poet (CD 2) 07 Kisna Theme 1 (Instrumental) Flute.mp3 2.0 MB
Rang de basanti – 01 This Is Not The End, It’s The Beginning.mp3 1.6 MB
Rang de basanti – 02 Title Credits.mp3 2.0 MB
Rang de basanti – 03 Welcome To India.mp3 670.0 KB
Rang de basanti – 04 The Casting Begins.mp3 1.2 MB
Rang de basanti – 05 Bike Chase Present.mp3 1.5 MB
Rang de basanti – 06 Sue’s Vision.mp3 594.0 KB
Rang de basanti – 07 DJ’s Promise.mp3 422.0 KB
Rang de basanti – 08 The New Cast.mp3 446.0 KB
Rang de basanti – 09 One Day This Will All End.mp3 1.5 MB
Rang de basanti – 10 Aslam.mp3 270.0 KB
Rang de basanti – 11 Laxman as Bismil.mp3 896.0 KB
Rang de basanti – 12 The Kakori Robbery.mp3 1.9 MB
Rang de basanti – 13 The Massacre of Jallianwala.mp3 2.6 MB
Rang de basanti – 14 Ahsfaque, Bismil and Azad.mp3 3.7 MB
Rang de basanti – 15 Special Day, Special Place.mp3 1.1 MB
Rang de basanti – 16 How Can Be This The World Of God.mp3 2.6 MB
Rang de basanti – 17 We Will All Be Wrapped Up In White Shrouds.mp3 2.6 MB
Rang de basanti – 18 Lukka Chuppi Flute.mp3 1014.0 KB
Rang de basanti – 19 Killing Saunders.mp3 900.0 KB
Rang de basanti – 20 A Tragic Incident.mp3 386.2 KB
Rang de basanti – 21 A Generation Awakens.mp3 20.0 KB
Rang de basanti – 22 Why Is This Happening To Us.mp3 1.2 MB
Rang de basanti – 23 DJ’s Breakdown.mp3 969.9 KB
Swades – 01 Nasa.mp3 1.1 MB
Swades – 02 Nasa Model.mp3 499.3 KB
Swades – 03 Life in US.mp3 2.0 MB
Swades – 04 Talking about Kaveriamma.mp3 869.2 KB
Swades – 13 Dhaba.mp3 918.4 KB
Yodha – YODHA THEME.mp3 2.4 MB
Yuva – 01 Beginning Credits.mp3 1.3 MB
Yuva – 02 Lallan Theme.mp3 1.3 MB
Yuva – 03 Sashi Theme.mp3 929.3 KB
Yuva – 04 Lallan and Sashi.mp3 861.9 KB
Yuva – 05 Michael Theme.mp3 524.4 KB
Yuva – 06 Michael’s Family.mp3 1.0 MB
Yuva – 07 Michael and Radhika.mp3 2.4 MB
Yuva – 08 The Kidnapping.mp3 1.3 MB
Yuva – 09 Hospital.mp3 763.2 KB
Yuva – 1 Yuva bgm Opening.mp3 366.3 KB
Yuva – 10 Confrontation.mp3 849.3 KB
Yuva – 10 Yuva bgm Judgement error.mp3 1.2 MB
Yuva – 11 Baadal (Theatrical version).mp3 1.7 MB
Yuva – 11 Yuva bgm End Fight.mp3 738.3 KB
Yuva – 12 Mira Theme.mp3 1.1 MB
Yuva – 12 Yuva bgm Phone ring.mp3 3.5 MB
Yuva – 13 Arjun Theme.mp3 1.5 MB
Yuva – 13 Yuva Bgm Kidnap 1.mp3 79.5 KB
Yuva – 14 Arjun and Mira.mp3 1.5 MB
Yuva – 14 Yuva Bgm Kidnap 2.mp3 2.4 MB
Yuva – 15 Hey Khudahafiz (Theatrical version).mp3 1004.8 KB
Yuva – 16 The Shooter.mp3 808.1 KB
Yuva – 17 Mira Leaving.mp3 1.5 MB
Yuva – 18 Reunion.mp3 2.4 MB
Yuva – 19 Escape.mp3 1.0 MB
Yuva – 2 Yuva bgm Michael Entry.mp3 1.1 MB
Yuva – 20 Fanaa (Female loop).mp3 2.6 MB
Yuva – 3 Yuva bgm Michael Fight.mp3 1.7 MB
Yuva – 4 Yuva bgm Friend hurt.mp3 927.6 KB
Yuva – 5 Yuva bgm Piano Theme.mp3 952.4 KB
Yuva – 6 Yuva bgm Goodbye slow.mp3 1.8 MB
Yuva – 7 Yuva bgm Michael Hurt.mp3 1.8 MB
Yuva – 8 Yuva bgm Vivek chase.mp3 4.5 MB
Yuva – 9 Yuva bgm abhi kills brother.mp3 2.3 MB
Yuva – SandaiKozhiAlaapVocals.mp3 1.8 MB

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Real Time Web Analytics